homeimage

Tjänsten Patient Connect är marknadsledande inom patientstöd vid apotek.

Den drivs av ett engagemang för att förbättra patienters hälsa, förhindra onödigt lidande och undvika för tidig död genom att hjälpa patienterna att få en bättre förståelse för sina läkemedel.

Patient Connect hjälper tiotals miljoner patienter varje år

 

Förbättrad följsamhet, förbättrad hälsa

Patient Connect ger patienter möjlighet att ta kontroll över sina sjukdomar genom att ta itu med de problem med icke-följsamhet som är specifika för dem. Tjänsten hjälper patienterna att förstå betydelsen av deras läkemedel, hur de ska ta dem på rätt sätt samt hur de ska hantera biverkningar och andra problem som påverkar följsamheten.

Till följd av detta upplever patienterna att det är enklare att ta sina ordinerade läkemedel. De får en bättre förståelse för sina sjukdomar och hur de ska hantera dem på bästa sätt.

Låg följsamhet, dålig hälsa

40-70 % av patienterna slutar att ta livslång läkemedelsbehandling inom sex månader. Dessa alarmerande siffror för icke-följsamhet för läkemedel existerar av en rad olika skäl, till exempel problem orsakade av biverkningar.

Icke-följsamhet kan ha förödande effekter på hälsan, vilket leder till onödigt lidande för patienter och deras närstående, försämrad hälsa och livskvalitet samt ökad dödlighet.


Samarbete med farmaceuter

Patient Connect erbjuder tjänster inom följsamhet vid hälften av alla apotek. Meddelanden och broschyrer tillhandahålls på apotek som hjälp för att ge stöd till patienter.